Flamingo

FlamingoBonaire is één van de weinige broedplaatsen van roze flamingo's ter wereld. In het verleden is de populatie drastisch afgenomen als gevolg van motorboten, vliegtuigen, eierenverzamelaars en de vogeljacht: Slechts 1500 flamingo's bleven er uiteindelijk over.

Mede dankzij inspanningen van Akzo Nobel, heeft dit bedrijf alles in het werk gesteld om deze schitterende vogels te behouden, te beschermen en de populatie te vergroten. Er werd een speciaal reservaat opgezet en met medewerking van milieudeskundigen en ornithologen (vogelkenners), werden de installaties voor de zoutindustrie gebouwd. Dit bleek een groot succes te zijn: de flamingo's kwamen terug en de populatie groeide. Doordat de flamingo's zeer schuw zijn, is het niet mogelijk dicht bij de flamingo's te komen.

 

De zoutwinning kan nu zonder gevolgen voor de flamingopopulatie gewoon doorgaan. Op dit moment ligt het aantal flamingo's tussen de 15.000 en 20.000. Het vormt een goed voorbeeld hoe industrie en natuur samen kunnen gaan.

FlamingoHet meest opvallende van flamingo's zijn de roze veren. In de natuur eten flamingo's kleurstoffen die verantwoordelijk zijn voor de roze kleur. Deze kleurstoffen worden door planten aangemaakt en worden of opgegeten rechtstreeks door de flamingo's zelf, of indirect door schaaldieren die door flamingo's opgegeten worden.

Flamingo's houden hun kop in het water met hun snavel ondersteboven en gebruiken hun tong als zuiger om water en modder door een stel laagjes (kleine uitstekels) te drukken aan de binnenkant van hun bek. De kleine schaaldieren, delen van vegetatie en micro-organismen die worden gevangen, worden vervolgens opgegeten. Lange nekken en poten maken het opnemen van voedsel efficiënt doordat ze in dieper water kunnen verblijven in tegenstelling tot andere vogels.Flamingo

Gedurende het broedseizoen beoefenen de flamingo's uitgebreid met het hof maken van een partner. Wanneer er eenmaal een paar gevormd is, maken de flamingo's verhoogde nesten door het ophopen van modder. Een enkele ei wordt in het nest gelegd en begint het broeden, wat door beide ouders wordt gedeeld. Op de warme momenten van de dag wordt het ei beschermd door het in de schaduw te houden.

Na een gemiddelde broedtijd van 28 dagen, komen de jonge flamingo's uit het ei. Deze blijven 5 tot 8 dagen in het nest. De jonge flamingo's worden alleen de eerste 3 tot 4 weken gevoerd. Tot die tijd blijven de jonge dieren bij elkaar, een zogenoemde crèche. Ondertussen zorgen de ouders voor voedsel. Wanneer de flamingo's 30 dagen oud zijn, kunnen ze meestal geheel zelfstandig eten en bij 60 dagen zijn ze in staat om te vliegen. Flamingo's kunnen in het wild meer dan 20 jaar oud worden en in gevangenschap zelfs 40 jaar.

Flamingo

Flamingo's broeden in kolonies in de buurt van water en kunnen in zeer grote kolonies leven tot wel 1 miljoen exemplaren! Door de toegenomen bedreigingen in de buurt van de broedgebieden worden deze kolonies echter steeds kleiner en kleiner.

Links met meer foto's:

 

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.